free bootstrap themes

Specialisatie scheidingsbemiddeling van A tot Z

In 2 modules van telkens 3 online trainingsdagen

Inhoud
Wil je als scheidingsbemiddelaar praktijkgerichte tools & vaardigheden opdoen om meteen professioneel te kunnen vertalen naar je bemiddelingspraktijk?
Mis je een juridische achtergrond waarmee je op een praktische manier, mét respect voor de eigenheid van bemiddeling cliënten stap per stap kan begeleiden naar regelingen en akkoorden op maat?
Heb je wel een juridische achtergrond, maar zoek je naar vaardigheden om daar creatief en bemiddelingsgericht mee aan de slag te gaan?
Kortom, zoek je naar evenwicht tussen mens en recht, tussen theorie en praktijk om professioneel en met een heel warm hart cliënten van A tot Z te begeleiden naar regelingen op maat?
Dan is deze specialisatietraining, specifiek opgebouwd rond scheidingsbemiddeling, zeker iets voor jou.

Het doel 
• Cliënten van A tot Z te begeleiden naar regelingen op maat
        o Met inzicht in rechten & plichten
        o Met een creatieve blik op alle mogelijke oplossingen en regelingen
        o Met oog voor mens & recht
• Zelf scheidingsovereenkomsten en ouderschapsplannen met een hart opstellen
        o In juridisch correcte bewoordingen
        o Met respect voor de grote meerwaarde en eigenheid van bemiddeling
Kennis en praktijk worden gekoppeld, zodat de blik door een juridische bril de eigenheid van ons beroep niet ondermijnt. Het is de bedoeling om een sfeer te creëren waarin ook inbreng uit de groep kan komen, om eigen casussen als voorbeeld te nemen, waar ruimte is om heel concrete vragen ook beantwoord te krijgen.

Het opzet 
De trainingen zijn ingedeeld in twee modules die elkaar opvolgen.
Je kan inschrijven per module van drie dagen of voor het hele traject.
Volg je het hele traject, dan heb je een integrale aanpak van al de aspecten om cliënten als scheidingsbemiddelaar van A tot Z integraal te begeleiden op zak.
In deze specialisatie scheidingsbemiddeling ligt de nadruk op de gevolgen en regeling van scheiding voor partners. Voornamelijk de vermogensrechtelijke afspraken dus, en de andere belangrijke elementen van een scheidingsovereenkomst. In de specialisatie ouderschapsbemiddeling wordt de focus gelegd op regelingen tussen ouders voor hun kind.

Module 1: Juridische aspecten van samenleven en scheiding 
Dag 1:
• Juridische aspecten van samenleven en scheiding
Dag 2 en 3:
• Stap per stap, van A tot Z, een vermogensrechtelijke scheidingsovereenkomst opstellen : juridische & bemiddelingsgerichte aspecten
   
Module 2: Scheidingsbemiddeling in de praktijk
Verspreid over 3 dagen doorlopen we een integraal bemiddelingstraject van A tot Z.
Van kennismakingsgesprek, het creëren van de bemiddelingsmindset, een gestructureerde aanpak van inhoudelijke bemiddelingsgesprekken, het bemiddelingsprotocol,…tot en met de praktijk rond afronden van de bemiddeling en indienen van een dossier.
Je krijgt inzichten aangereikt, tools om gesprekken te structureren, vaardigheden om met hindernissen om te gaan, ….

Doelgroep  
Familiale bemiddelaars die zich uitgebreid & integraal willen verdiepen in scheidingsbemiddeling .

Praktisch 
Data module 1 : 19, 29 & 30 april
Data module 2: 12, 27 & 28 mei
Tijdstip: telkens van 9.30 – 16.45 u
Plaats: online via Zoom
Trainer: Maaike Goyens

Inhoud uitgebreider toegelicht 
MODULE 1 De juridische aspecten
Als bemiddelaar is het belangrijk om enige basiskennis te hebben van het juridisch kader van samenleven en scheiden. Cliënten goed informeren vraagt immers inzicht in gevolgen, in alles dat te regelen valt in functie van de situatie en hoe dat kan ook.

In deze driedaagse training wordt eenvoudig, toegankelijk & praktijkgericht: 
• Het wettelijk kader geschetst
• Alsook de praktijkgerichte toepassing ervan:
        o Welke info deel je & hoe doe je dat?
        o Inhoudelijke aanpak van de te regelen onderwerpen
        o Hoe vertaal je onderlinge afspraken naar de overeenkomst, in juridisch correcte bewoordingen,             zonder de eigenheid van bemiddeling te verliezen

Deze module bestaat uit twee grote delen.
Deel 1: juridisch kader van samenleven (samenwoonst & huwelijk) & scheiden (dag 1)
• Samenleven
        o Wettelijke samenwoonst
        o Feitelijke samenwoonst
        o Huwelijk, in functie van de verschillende vermogenstelsels
We focussen op gelijkenissen & verschillen, de gevolgen van elke samenlevingsvorm op diverse vlakken:
        - Totstandkoming & einde
        - Persoonlijke gevolgen (primair stelsel o.m.)
        - Vermogensrechtelijke gevolgen op vlak van financiën, huur, verhaalbaarheid schulden, fiscale             gevolgen, bescherming gezinswoning,….
        - Gevolgen van huwelijkscontracten en samenlevingscontracten.
            Onderscheid tussen
                o Wettelijk stelsel
                o Scheiding van goederen
                o Gemeenschap van goederen
            En uiteraard ook op de juridische ( voornamelijk vermogensrechtelijke ) gevolgen van scheiding:
                o Feitelijke scheiding
                o Wettelijke scheiding
                o Wat valt er allemaal te regelen in functie van de situatie?
                    - Bij feitelijke samenwoonst
                    - Bij wettelijke samenwoonst
                    - Bij huwelijk
De focus ligt op de partneraspecten, de juridische en vermogensrechtelijke gevolgen met andere woorden.

De gevolgen op vlak van ouderschap worden behandeld in de specialisatie ouderschapsbemiddeling.  

Deel 2: vermogensrechtelijke scheidingsovereenkomst volledig doorgelicht (dag 2 & 3)
Na een basis te hebben gelegd doorlopen we stap per stap de integrale scheidingsovereenkomst voor wat betreft de algemene bepalingen en de vermogensrechtelijke aspecten. We nemen onderdeel per onderdeel onder de loep. Werken met praktijkvoorbeelden om alles concreet te maken, en er is zeker ruimte voor persoonlijke inbreng en vragen.
Juridisch en praktisch kijken we naar mogelijkheden en aandachtspunten, modelformuleringen om bemiddelingsafspraken naar een juridisch correcte overeenkomst te vertalen.
• Algemene bepalingen van een scheidingsovereenkomst:
        o Belang & impact
        o Aandachtspunten
        o Hoe leg je het uit aan cliënten
• Vermogensrechtelijke aspecten
        o Stap per stap doorheen al de vermogensrechtelijke EOT-onderdelen
            - Roerende goederen
            - Onroerend goed
• De opties
• De aandachtspunten per optie
• Praktische verloop in kader van echtscheiding
        o Persoonlijk onderhoudsgeld
        o Financieel vermogen
• Groepsverzekering, levensverzekering, pensioensparen,…
• Schulden & leningen:
• Huur
• Aandelen & vennootschap
• Oplegsom
• Erfrecht
• Belastingen
• ….

Het is de bedoeling dat je aan het einde van deze module:
• Weet waar op te focussen
• Een kader hebt om van A tot Z een scheidingsovereenkomst uit te werken
• Een degelijke juridische achtergrond
• Weet welke informatie belangrijk is om te delen met cliënten en hoe je cliënten kan vertellen wat de betekenis is van de regelingen die ze treffen,…
• Een model van scheidingsovereenkomst ter beschikking hebt dat als basis kan dienen
• ….

Een ander aandachtspunt is hoe je enerzijds juridisch correcte omschrijvingen kan gebruiken, en anderzijds trouw kan blijven aan de meerwaarde van bemiddeling om creatief en op maat akkoorden kan uitwerken.

MODULE 2 De praktijk van de scheidingsbemiddelaar  
We doorlopen een volledig traject van scheidingsbemiddeling vanaf het eerste contact tot op het moment van de overeenkomst. Focussen daarin enerzijds op de “vorm”, op processen die bij zowel onszelf als cliënten een rol spelen, anderzijds op de “inhoud”.

Emotionele processen van partners, ouders & kinderen (dag 1) 
Vooral in de eerste fase van een scheidingsbemiddeling is er vaak wel wat “werk” nodig om een mindset te creëren waarin cliënten willen en kunnen samenwerken om tot oplossingen en regelingen te komen. In de eerste plaats is scheiden immers een emotioneel erg ingrijpend gebeuren. Voor zowel partners als kinderen.

We focussen op : 
• De verschillende emotionele processen die zich voltrekken
• Het creëren van de bemiddelingsmindset: welke fundamenten zijn nodig voor een geslaagde bemiddeling en hoe kunnen wij daar aan bijdragen
• Handvaten om met partners te werken en onze eigenheid daarin te verwerken

Theorie wordt gecombineerd met praktijk, door reële situaties te schetsen, tools aan te reiken om een bemiddelingsmindset te creëren,…

Het doel van de dag is de verschillende emotionele processen van partners in kaart te brengen: 
• Zicht krijgen op de complexiteit ervan
• “Toegang” vinden tot de innerlijke leefwereld
• Veel voorkomende hindernissen en uitdagingen in een scheidingsbemiddelingsparcours (machtsonevenwicht, twee snelheden, bemiddelingsbereidheid,….)

Je krijgt tools & vaardigheden aangereikt om mee aan de slag te gaan als bemiddelaar, zodat je veel méér kan betekenen dan met cliënten enkel de scheiding te regelen.
Tegelijk focussen we ook op onze rol als bemiddelaar, hoe we trouw kunnen blijven aan onszelf, wat ons persoonlijk kan belemmeren en hoe we daar mee om kunnen gaan.

De scheidingsbemiddeling in de praktijk van A tot Z (dag 2 en 3)
Tijdens deze twee dagen overlopen we een volledig traject van scheidingsbemiddeling, en reikt Maaike tools en vaardigheden aan.

We kijken praktijkgericht naar : 
• De eerste contacten
• Het intake- of kennismakingsgesprek
• De inhoudelijke bemiddelingsgesprekken
• De afronding van de bemiddeling
• Het indienen van het dossier
• Praktische samenwerking met bijvoorbeeld de notaris
• Enkele aandachtspunten in je bemiddelingsprotocol
En gaan zowel op bemiddelingsvaardig als op inhoudelijk vlak kijken hoe jij je rol kan en wil invullen:
• Welke aanpak is mogelijk en wat werkt voor jou?
• Waar loop je tegenaan?
• Welke info deel je per onderdeel en per te regelen aspect en hoe doe je dat?
• Hoe structureer je gesprekken over de woning, over financiële aspecten,….
• Puur op je bemiddelingspraktijk gericht krijg je antwoord op vragen als:
        o Wanneer leg je je protocol voor ter ondertekening?
        o Wanneer stel je een ontwerp op?
        o Hoe communiceer je met cliënten, een notaris, de rechtbank, …
        o Wanneer kan een caucus zinvol zijn?
        o …
En heb je alle ruimte om ook je eigen vragen in te brengen.

Tijdens deze driedaagse gaan we uit van actieve deelname, is het de bedoeling dat je aan de hand van een kenniskader of aangereikte tools zelf tot een blauwdruk van aanpak kan komen die voor jóu werkt.

Dagindeling
De dagindeling is in grote lijnen telkens als volgt:
09.30 – 11.00u     check-in & inhoud
11.00 - 11.15u       pauze
11.15 – 12.45u     inhoud
12.45 – 13.30u     middagpauze
13.30 – 15.00u      inhoud
15.00 - 15.15u       pauze
15.15 – 16.45u      inhoud & check-out

Inschrijven 
Zie hieronder of via mail naar info@key2connect.be met vermelding van:
• Je naam en voornaam
• Je onderneming eventueel
• BTW/ondernemingsnummer
• Facturatieadres
• Emailadres (voor facturatie)
• GSM-nummer
• Eventuele opmerkingen

Kostprijs: 525,00 € per module, exclusief BTW. Schrijf je in voor het hele traject, dan bedraagt de kostprijs 950,00 €

Punten (6 punten per dag) in aanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Schrijf je nu in voor deze training

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved