site design templates

Specialisatie ouderschapsbemiddeling van A tot Z

In 5 online trainingsdagen

Inhoud
Wil je je volledig verdiepen in ouderschapsbemiddeling, dan is deze specialisatie iets voor jou.
We werken aan:
• Praktijkgerichte tools & vaardigheden om ouders ten volle te ondersteunen op weg naar een ouderschapsovereenkomst met oog en oor voor het belang van kind & ouder
• Een stevig juridisch fundament om ouders integraal te informeren op een praktische manier en met respect voor de eigenheid van bemiddeling 
• Evenwicht tussen mens & recht, tussen theorie & praktijk.
Het doel
De trainingen zijn er op gericht:
• Cliënten van A tot Z te begeleiden naar regelingen op maat
        o Met inzicht in rechten & plichten en kennis van het juridisch kader van ouderschap
        o Met bijzondere aandacht voor ouderschap na scheiding 
        o Met een creatieve blik op alle mogelijke oplossingen & regelingen
            - Van eerder klassieke tot heel creatieve afspraken
• Zelf ouderschapsplannen met een hart op te kunnen stellen 
        o In juridisch correcte bewoordingen 
        o Met respect voor de grote meerwaarde en eigenheid van bemiddeling
        o Afgestemd op wat voor kinderen en ouders belangrijk is
Kennis en praktijk worden gekoppeld, met een blik door zowel de juridische als de menselijke bril. 

Het opzet
De training is verspreid over 5 online opleidingsdagen die je brengen tot een integrale aanpak van al de aspecten om cliënten als ouderschapsbemiddelaar van A tot Z integraal te begeleiden. 
In deze specialisatie ouderschapsbemiddeling wordt de focus gelegd op regelingen tussen ouders voor hun kind. In de specialisatie scheidingsbemiddeling ligt de nadruk op de gevolgen en regeling van scheiding voor partners op vermogensrechtelijk en financieel vlak.
Dag 1: Ouderschap na scheiding & kind in de context van bemiddeling 
Dag 2: Juridische aspecten van ouderschap 
Dag 3: Verblijfsregelingen
Dag 4: Financiële regelingen
Dag 5: De ouderschapsovereenkomst 

Doelgroep 
Familiale bemiddelaars die zich uitgebreid & integraal willen verdiepen in ouderschapsbemiddeling

Praktisch
Data: 17, 25 & 31 mei; 8 & 9 juni
Tijdstip: 9.30 – 16.45 u
Plaats: online via Zoom Trainer: Maaike Goyens 

Inhoud uitgebreider toegelicht
Dag 1 Ouderschap na scheiding & kind in de context van bemiddeling 
In een ideale situatie slaag je er als bemiddelaar in om partners te helpen scheiden, zonder dat hun ouderschap mee ten onder gaat. Je merkt ongetwijfeld in de praktijk dat dat niet altijd evident is, hoewel meer en meer ouders zich inspannen om het belang van hun kind centraal te stellen.
Tijdens deze dag focussen we enerzijds op ouders, anderzijds op kinderen. 

Ouders:
• Twee relaties ontrafelen
• Vormen van ouderschap na scheiding 
• Creëren van een creatieve mindset bij ouders
• Hoe krijg je naast kwantiteit ook kwaliteit centraal?
• Belang van het kind centraal stellen
• ….
We schetsen een kenniskader enerzijds over enkele fundamenten die in essentie elke gescheiden ouder hoort te kunnen leggen als ze de gevolgen van scheiding voor hun kind willen beperken. Daarin bekijken we de verschillende opties: samen ouders blijven, of eerder solo het ouderschap opnemen en hoe daarin dan toch samenhang kan blijven bestaan. 
Dat kenniskader koppelen we aan praktische tools en vaardigheden om met ouders en/of kinderen te werken. 
Hoe krijg je het belang van een kind centraal? 
Hoe ga je om met ouderlijk conflict?

Kinderen:
• Wat betekent een scheiding voor hun?
• Welke zijn de mogelijke reacties in functie van de leeftijd?
• Hoe hou je rekening met de leeftijd van het kind bij het uitwerken van regelingen? 
• Hoe geef je kinderen een stem, rechtstreeks of onrechtstreeks. Als je een kind betrekt, hoe doe je dat dan? Waar let je op? 
Dag 2 Juridische aspecten van ouderschap
Het is vaak pas als ouders uit elkaar gaan dat duidelijk wordt dat ouderschap ook juridische gevolgen heeft. Ouders stellen je heel veel “wat als”-vragen, beseffen dat ze niet anders kunnen dan over sommige aspecten samen te overleggen en beslissen, …..Tijdens deze dag schetsen we de juridische aspecten van het ouderschap, zoals het ouderlijk gezag, omgangsrecht, financiële verplichtingen,… 
We focussen daarbij uiteraard op de gevolgen van scheiding en welke aandachtspunten belangrijk zijn bij het uitwerken van regelingen.
• Wat is dat, het belang van het kind? 
• Het ouderlijk gezag, welke draagwijdte heeft dat? 
        o Gezamenlijke dan wel exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag
        o Draagwijdte en gevolgen
        o Tot wanneer geldt het ouderlijk gezag?
        o Wat als de al kinderen meerderjarig zijn?
• Omgang
        o Recht of plicht?
        o Wat bij niet-naleving?
        o Hoofd- en secundair verblijf
            - Gevolgen van domicilie
        o Fiscaal 
• De rechten van kinderen
        o Mogen ze kiezen?
        o Hoorrecht
• De gevolgen van scheiding op ouderschap
        o Vanuit het oogpunt van ouders
            - Wat horen ze samen te blijven doen?
            - Wat kunnen ze apart?
            - Knelpunten in de praktijk
        o Vanuit het oogpunt van kinderen
• Wijzigbaarheid van ouderschapsovereenkomsten
       o Specifieke onderwerpen gelinkt aan de verblijfsregeling:
       o Wijzigbaarheid:
            - Wettelijk 
            - Flexibel (verhuis van een ouder, stem van het kind,….)
                Hoofdverblijf – domicilie 
                …..
Dag 3 Verblijfsregelingen
Tijdens deze dag focussen we op de verblijfsregeling, en daarin gaan we heel breed te werk. 
• Onderscheid tussen hoofd- en secundair verblijf
• Klassieke versus creatieve en flexibele verblijfsregeling
        o Voor- en nadelen van verschillende soorten verblijfsregelingen
        o Gevolgen voor de ouders
        o Gevolgen voor het kind
• Kwaliteit plaatsen naast kwantiteit
• Aandachtspunten in functie van de leeftijd, de praktische organisatie van het leven van ouders
• Living together apart : creatieve regelingen - hoe pak je dat aan? 
        o De mindset van een derde weg
        o Bijzondere aandachtspunten bij
            - Onder één dak
            - Birdnesting
Dag 4 Financiële regelingen 
Naast de verblijfsregeling is de financiële regeling voor kinderen een belangrijk onderdeel van een ouderschapsovereenkomst. 
Wat zegt de wet, en op welke manier zijn ouders daar aan gebonden? Wat kan en mag, wat mag niet?
Wat met de kinderbijslag?
Wanneer is onderhoudsgeld verschuldigd en hoe kan je daarover tot regelingen komen?

Mogelijke opdelingen:
• Gewone en buitengewone kosten
• Verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten
Wat is een kindrekening? Voordelen & nadelen.
Hoe stel je op maat en creatief een financiële regeling op.
De verplichte DAVO-bepaling.
Fiscale implicaties
….

Dag 5 De ouderschapsovereenkomst 
We overlopen van A tot Z een ouderschapsovereenkomst, zowel de inhoud ervan als de concrete bewoordingen en aandachtspunten bij uitwerken ervan.
• Hoe zorg je voor een juridisch correcte en sluitende overeenkomst zonder de eigenheid van bemiddeling te verliezen
• Welke vrijheid hebben ouders per aspect:
        o Ouderlijk gezag
        o Domicilie en secundair verblijf
        o Verblijfsregeling
            - Tijdens het schooljaar
            - Tijdens schoolvakanties
        o Financiële afspraken
            - Motivering
            - Onderhoudsgeld 
            - Buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten
            - Kinderbijslag
            - Fiscaal
            - …
        o Ouderschapsplan op maat 
            - Welke elementen kunnen er náást de verplichte onderdelen ook in een ouderschapsovereenkomst                 opgenomen worden.
Je verlaat de training met een model van ouderschapsovereenkomst die als basis kan dienen, hoewel uiteraard elke overeenkomst uniek en maatwerk is.

Dagindeling
De dagindeling is in grote lijnen telkens als volgt:
09.30 – 11.00u     check-in & inhoud
11.00 - 11.15u       pauze
11.15 – 12.45u     inhoud
12.45 – 13.30u     middagpauze
13.30 – 15.00u      inhoud
15.00 - 15.15u       pauze
15.15 – 16.45u      inhoud & check-out

Inschrijven
Zie hieronder of via mail naar info@key2connect.be met vermelding van:
• Je naam en voornaam
• Je onderneming eventueel
• BTW/ondernemingsnummer
• Facturatieadres
• Emailadres (voor facturatie)
• GSM-nummer
• Eventuele opmerkingen

Kostprijs: 750,00 € exclusief BTW.

Punten (6 punten per dag) in aanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Schrijf je nu in voor deze training

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved