Over ons
Twee bemiddelaars met één heldere missie

Maaike Goyens

In één woord omschreven is verbinding mijn passie en in mijn bescheiden overtuiging ook de motor van ons bestaan.

Ook in ons professionele leven geloof ik dat ieder van ons aan iets wil bijdragen, verschil wil maken en bereid is samen te werken om daar naartoe te streven. Ik geloof ook dat dat lukt als we ons wederzijds authentiek kunnen verbinden met elkaar en met een doel.

Natuurlijk zijn er omstandigheden of aanleidingen die verbinding op de proef stellen. Waar mensen zijn, wordt nu eenmaal ‘gemenst’ en soms verliezen we daarin de connectie met onszelf, elkaar of onze professionele context. Uit ervaring leerde ik dat net in uitdaging veel kansen liggen. Dat het zinvol is om hindernissen niet uit de weg te gaan of ze te vermijden, maar ze constructief onder de loep te nemen. Dat het belangrijk is dat ieder zich daarin gehoord, gezien en erkend voelt, omdat je enkel dan positief en samen vooruit geraakt. Ik geloof daarnaast rotsvast in de kracht en goedheid van mensen, vanuit het vertrouwen dat ieder van ons liever kiest voor “samen” dan “tegen”.

Net in die context van groeikansen en uitdagingen ligt dan ook mijn professionele missie. Ik wil bijdragen aan groei, verbetering en oplossing. Individueel, samen & als geheel.
Ik wil verbinding herstellen als ze dreigt te breken onder druk van spanning of conflict, of verbinding nog versterken om stevig te groeien.
Ik wil inspireren om anders met uitdaging om te gaan, om met wijsheid te communiceren, om bemiddelingsgericht om te gaan met conflict, om te zoeken naar oplossingen eerder dan te focussen op problemen.

Vanuit die passie ontstond ook Key2Connect, waarmee wij, Reinhilde en ik, samen willen bijdragen aan een sfeer en cultuur binnen jouw bedrijf of organisatie waarin ieder zich vanuit authenticiteit en eigenheid engageert om bij te dragen aan succes, resultaat en samenwerking.
Waar elke schakel gekoppeld is met een sterk geheel waar ieder trots op is, waarin ieder waardevol is en verbonden door gedeelde waarden.

In een notendop samengevat wil ik bijdragen aan jouw en jullie geluk via verbinding.

Erkend familiaal bemiddelaar
Zaakvoerder Perspectieven

Reinhilde Christis

Opgegroeid met een familiebedrijf mee aan de gezinstafel, heb ik ervoor gekozen om mijn soft skills als bemiddelaar en trainer mee in te zetten voor bedrijven.

In mijn jongere versie dacht ik dat het belangrijk was om op zakelijk vlak een perfecte rol te spelen en verloor ik wel eens mijn authenticiteit. Doorheen de jaren heb ik geleerd om vooral vanuit mezelf, mijn eigenheid, mijn kwetsbaarheid, trainingen te geven. En ook in coaching en bemiddeling vraagt het moed om helemaal jezelf te zijn en zo in verbinding te staan met mijn cliënten. Dit is mijn manier van zakendoen. Dit is mijn manier om iets op de wereld te zetten vanuit echtheid. Het mooiste compliment dat ik ooit hierin kreeg was 'je geeft doorleefd les'. Dat is vanuit verbinding met de ander en vanuit ervaring en niet vanuit het geloof dat ik 'perfect' ben en het wel 'het beste weet'.

Mijn belangrijkste waarden zijn vrijheid, verbinding en groei. Deze values passen perfect in de missie van Key2Connect. Ik durf dan ook stellen dat Maaike en ik samen een kind in de maatschappij hebben gezet om échte connectie, authenticiteit en betrokkenheid in het bedrijfsleven te installeren. Gelukkig werken met verbinding als inzet... Voor zaakvoerder, management én medewerkers, dat is mijn doelgerichte missie.

Erkend familiaal en sociaal bemiddelaar
Specialisatie in Deep Democracy
Zaakvoerder Consenti

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved