Mentorship voor familiebedrijven en KMO's

We richten ons tot zaakvoerders, leidinggevenden, bestuurders en bedrijfsleiders die belang hechten aan (h)echte verbinding en communicatie in hun familiebedrijf of KMO.

Key 2 Connect wil jouw mentor zijn, individueel of in team, om spannende situaties, communicatie, conflict, samenwerking, …constructief aan te pakken via:

Één-op-één mentorship:
Een vertrouweling, klankbord én echo van wijsheid om met lastige situaties om te gaan.
Advies in conflictbeheer en tools om samen te groeien in verbinding.
Individuele ondersteuning in samenwerkingsconflicten.


Groepsmentorship:
Begeleiden van moeilijke gesprekken.
Bemiddelen bij conflict met oog op een duurzame en constructieve oplossing. 


Contacteer ons om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen. We bespreken je verwachting of vraag en werken op maat een aanpak uit.

Verbinding vraagt om een bedrijfscultuur die communicatie en (h)echte menselijke relaties ondersteunt.

In elk bedrijf en binnen elke organisatie zijn verschillen, spanning en conflicten onvermijdelijk. Binnen familiebedrijven nog meer. De betrokkenheid van verschillende generaties, een generatiewissel, intermenselijke relaties die verder gaan dan louter zakelijke betrokkenheid, rolvermeninging (je bent naast ouder, kind, broer of zus, neef of nicht ook zakelijke partners) en een op (bloed)verwantschap gebaseerde samensmelting van uiteenlopende persoonlijkheden,…maken open communicatie, conflicten of gezamenlijke besluitvorming vaak extra moeilijk.

Vanuit de overtuiging dat communicatie “key” is en dat in uitdagingen ook kansen liggen willen wij mentor, klankbord, adviseur, vertrouwelijk én bemiddelaar zijn:

  • In communicatie door belemmerende patronen en dynamieken in kaart te brengen en positief om te buigen waar nodig in de richting van open communicatie.
  • In conflicthantering en conflictwijsheid om communicatie te ondersteunen, verbinding te herstellen en conflicten op te lossen zonder dat spanning of conflict blijft sluimeren.
  • In het ondersteunen van gezamenlijke besluitvorming als dat moeilijk is .

  • In het begeleiden van moeilijke gesprekken of oplossen van conflicten via bemiddeling.

  • In het creëren van een positieve bedrijfscultuur waarin ieder veilig en in vertrouwen kan spreken én luisteren om gehoord worden, met respect voor zichzelf en voor het geheel.

Con-trast
Een familiebedrijf, dat moet je mee-maken

… Tot ik in de realiteit van een Vlaamse KMO terecht kwam als dochter van de baas.

Twijfel je aan je keuze of heb je al gekozen om in het familiebedrijf te stappen? Wil je het bedrijf overdragen aan de volgende generatie? Zijn er conflicten in het familiebedrijf waar je geen raad mee weet? Stel je vast dat er tussen je familieleden meer verschillen dan bruggen zijn? Verloopt jullie communicatie moeizaam? Hoe ga je hiermee om in jouw familiebedrijf?
Dit boek vertelt het verhaal van een klein familiebedrijf in de periode van de overdracht van een vader aan zijn twee kinderen. 

€20

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved