how to create your own site

Kalender
Don't limit your challenges, challenge your limits

17 november 2020
14u - 16u
Online Zoom

Webinar, familiebedrijf - Vlaio

Tijdens de webinar door bemiddelaars Hilde Gaublomme en Reinhilde Christis ga je in interviewstijl grasduinen in een boek over de overname van een familiebedrijf.

Meer info

11 december 2020
9u15 - 12u30
Online Zoom

Creatieve gesprekstechnieken met kinderen

Zoomwebinar
Leren, inspireren & geïnspireerd worden

Als ouderschapsbemiddelaar krijg je ongetwijfeld vaak de vraag om kinderen te betrekken in de bemiddeling. Met een kind in gesprek gaan vraagt een bijzondere aanpak. In deze sessie belichten we de ontwikkelingsfasen van kinderen, zodat je een theoretisch kader hebt. Vervolgens focussen we op een aantal methodieken die je kan gebruiken om met kinderen in gesprek te gaan op een creatieve manier.

Meer info

11 december 2020
13u15 - 16u30
Online Zoom

Het bemiddelingsprotocolinstrument voor (juridische)
veiligheid & eigenheid.

Het protocol schetst het kader van bemiddeling, je rol als bemiddelaar en de verwachtingen t.a.v. de cliënt. Dat maakt
het tot een belangrijk document. Naast een aantal verplichte vermeldingen biedt het protocol ook kans om je eigenheid te benadrukken. We overlopen het formele 
karakter van het protocol, raakvlakken met deontologie, en tot slot de ruimte voor persoonlijke invulling ervan. 

Meer info

14 december 2020
9u15 - 12u30
Online Zoom

Check-ins als supermethode bij de
start van bemiddelingsgesprekken

Check-ins zijn een ideale manier om een gesprekte starten, kennis te maken, een sfeer van vertrouwen & veiligheid te
installeren. We kennen ze vooral uit de sociale bemiddelingscontext in teams, maar check-ins zijn in elke bemiddelingscontext een supermethodiek om gesprekken te starten. We belichten het belang van checkins, en reiken je een waaier aan tools & methodieken aan om een stevig fundament te bouwen waarop je als bemiddelaar verder kan bouwen met cliënten.

Meer info

14 december 2020
13u15 - 16u30
Online Zoom

Gerechtelijke bemiddeling en
kosteloze rechtsbijstand

Nu bemiddeling een volwaardige plek heeft in geschillenbeslechting, willen we ook ten volle onze rol opnemen om samen met de andere schakels binnen jusititie over beroepsgroepen heen mensen te begeleiden.  We focussen op vragen als: 'Welke formaliteiten moeten worden volbracht bij gerechtelijke bemiddeling?', 'Wat met  vertrouwelijkheid?', 'Hoe betrekken we raadslieden?,...We focussen ook op kosteloze rechtsbijstand: 'Hoe aan te vragen?', 'Hoe word je vergoed?',... 

Meer info

januari 2021
 8 sessies
Face2Face

Business2Connect

De wereld verandert in een razendsnel tempo. Als ondernemer moet je jezelf en je aanbod telkens heruitvinden. Wil je weten hoe anderen met deze uitdagingen omgaan? Ben je op zoek naar een klankbord en nieuwe perspectieven in deze woelige tijden? Netwerken is immers niet evident, nu, en diepgaande gesprekken nog veel minder. Daarom brengen we een groep gelijkgestemde ondernemers samen, die in vertrouwen informatie uitwisselen en samen groeien naar nieuwe inzichten.

Meer info

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved