best website templates

De gezinswoning - onroerend goed bij scheiding:
mogelijkheden & aandachtspunten in de regeling

ONLINE INSPIRATIESESSIE VAN 3 UUR
02.04.2021 – 09u30 tot 12.45u

Inhoud
In het kader van scheiding speelt de regeling over de gezinswoning – onroerend goed vaak een grote rol. 
In deze inspiratiesessie zoomt Maaike met je in op specifiek dit onderdeel. We overlopen de mogelijkheden, hoe je als bemiddelaar cliënten informeert en ondersteunt om tot regelingen te komen. Per mogelijkheid gaan we ook dieper in op de aandachtspunten, zodat je weet over welke deelaspecten afspraken nodig zijn. 

Bijvoorbeeld: 
Als een partner de woning overneemt, dan wordt ingezoomd op de oplegsom, eventuele voorafnames, op voorlopige afspraken over het recht van bewoning en afbetaling van schulden,…
Wordt een onverdeeldheid overwogen, dan komen heel wat bijkomende vragen naar voren: voor welke termijn wordt een onverdeeldheid overeengekomen, hoe leg je dat vast op papier, welke afspraken worden gemaakt over eventuele vergoedingen en afbetaling van schulden,….
Wordt de woning verkocht, dan zijn onder meer goede afspraken nodig over de verdeling van de opbrengst.

Tot slot wordt ook ingegaan op de volgorde van de zetten stappen in het kader van bemiddeling: hoe je dat proces begeleidt, welke rol jij als bemiddelaar opneemt en de rol die door een notaris wordt opgenomen,….. 

Doelgroep 
Familiale bemiddelaars 

Praktisch
Datum : 2 april 2021
Tijdstip: 9.30 – 12.45 u
Plaats: online via Zoom Trainer: Maaike Goyens 

Inhoud uitgebreider  
• Check-in
• Onroerend goed bij scheiding: mogelijke regelingen en aandachtspunten per optie
• Praktisch verloop in kader van bemiddeling
• Check-out

De sessie duurt 3 uur, met tussenin een pauze van 15 minuten.

Inschrijven
Zie hieronder of via mail naar info@key2connect.be met vermelding van:
• Je naam en voornaam
• Je onderneming eventueel
• BTW/ondernemingsnummer
• Facturatieadres
• Emailadres (voor facturatie)
• GSM-nummer
• Eventuele opmerkingen

Kostprijs: 75 €, exclusief BTW. 

Betaling is verschuldigd door inschrijving. Annulatie & terugstorting van het inschrijvingsbedrag komt met een administratiekost van 15 % van het inschrijvingsbedrag. Inschrijven kan tot 3 dagen vooraf. Annulatie is mogelijk tot 10 dagen voor de geplande training. Word je geconfronteerd met overmacht, dan kan je ons uiteraard persoonlijk contacteren en werken we samen een aangepaste afspraak uit

Punten (3) in aanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Schrijf je nu in voor deze training

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved